4ange Kullanıcı Sözleşmesi

1. Genel Hükümler

 

1.1. Bu Sözleşme, Exchange hizmeti tarafından elektronik para alışverişi için hizmetlerin sağlanmasına ilişkin prosedürü belirler.

1.2. Bir değişim hizmeti, elektronik para alışverişi için İnternette bulunan bir çevrimiçi kaynak anlamına gelir - 4ange.me.

1.3. Kullanıcı, 4ange.me Exchange hizmetinin hizmetlerini kullanma isteğini ifade eden özel bir kişi veya tüzel kişidir.

1.4. Kullanıcı ve Çevrimiçi kaynak 4ange.me, birlikte anıldığında Taraflar olarak anılacaktır.

1.5. Taraflar, elektronik biçimdeki bu Sözleşmenin yazılı bir belge ile eşit yasal güce sahip olduğunu ve Kullanıcılar (bireysel veya tüzel kişilik) ile belirli bir tür hizmet sunan bir taraf (4ange.me) arasındaki iş ilişkilerini düzenleyeceğini kabul ederler.

1.6. Sözleşme, Kullanıcının 4ange.me Exchange hizmeti tarafından sağlanan hizmetlerin sağlanması için 4ange.me Exchange hizmetinin web kaynağı üzerinden bir başvuru göndererek kabul ettiği halka açık bir tekliftir.

 

2. Sözleşmenin Konusu

2.1. Çevrimiçi kaynak 4ange.me, Kullanıcının bu Sözleşmenin 9. maddesinde oluşturulan standartları dikkatli bir şekilde takip etmesi koşuluyla, bu Sözleşmenin 4. maddesinde belirtilen hizmetleri sağlar. Bunların sağlanmasına ilişkin prosedür, bu Sözleşmenin 5. maddesi ile oluşturulan Çevrimiçi kaynak 4ange.menin dahili Düzenlemeleri ile belirlenir.

2.2. Kullanıcı, Çevrimiçi kaynak 4ange.menin hizmetlerini kabul eder ve Sözleşme ile belirlenen koşullara uygun olarak onlar için ödeme yapar.

 

3. Tarafların hak ve yükümlülükleri

3.1. Değişim hizmeti 4ange.me, şunlara tabidir:

3.1.1. Çevrimiçi ödeme sistemleri Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money ve diğerlerinin dijital para birimlerini bu Sözleşmede belirtilen standartlara uygun olarak dönüştürmek;

3.1.2. 4ange.me Exchange hizmetini kullanarak para transferi yapma sürecinde Kullanıcılara teknik ve bilgi amaçlı destek sağlayın;

3.1.3. Değişim işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgilerin (Kullanıcıların kişisel verileri, değişim işlemlerinin zamanı, miktarı ve diğer bilgiler) güvenliğini sağlamak ve bu işlemleri başlatan Kullanıcılara sağlamak. Gizli ödeme sistemleri ile farklı yönlerde yapılan para transferleri hakkındaki bilgiler “Gizli” statüsünde olup açıklanmaz;

3.1.4. İşlemlerle ilgili bilgileri yetkisiz kişilere aktarmayınız. İstisnalar aşağıdaki durumlardır:

4ange.me Exchange hizmetinin bulunduğu yerde bulunan adli makam, yürürlüğe giren ilgili bir karar verdiyse;
4ange.me Exchange hizmetinin bulunduğu yerde faaliyet gösteren resmi kolluk kuvvetleri ve mali izleme kurumlarından bir talep alınırsa;
Yukarıda listelenen ortakların (çevrimiçi ödeme sistemleri) yönetimi ile iletişim kurarken.

3.1.5. Kullanıcılara sağlanan indirimlerle ilgili bilgileri değerlendirin;

3.1.6. Bu Sözleşmenin 3.2.5, 5.4, 5.5 veya 5.6 maddelerinde belirtilen durumlarda, şikayeti aldıktan sonra 24 saat içinde Kullanıcının veya üçüncü bir tarafın hesabına para yatırıldığından emin olun.

3.2. Kullanıcı aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:

3.2.1. Para transferlerinin zamanında uygulanması için doğru veriler ve ayrıntılar sağlayın;

3.2.2. Kullanılan e-posta adresi hakkında güvenilir bilgi sağlayın;

3.2.3. E-postanıza sistem uyarıları alma yeteneği sağlayın. Bir bilgisayar veya diğer elektronik bilgi işlem cihazlarını kullanarak İnternete erişiminiz olsun. 4ange.me Çevrimiçi kaynağıyla güvenli bir bağlantı kurmak için anti-virüs programlarının güncel sürümlerini kullanın.

3.2.4. Bu Sözleşmenin şartlarına uyun;

3.2.5. Aktarılan tutarların tamamen veya kısmen Kullanıcının veya üçüncü bir kişinin hesabına aktarılmadığı tüm durumlar hakkında 4ange.me İnternet kaynağının yönetimini bilgilendirin. Ve ayrıca bu Anlaşmanın 5.4, 5.5 ve 5.6 maddelerinde listelenen emsaller hakkında. İlgili bildirim, fonların alınmasından sonra en geç bir ay içinde idareye gönderilmelidir. Bu koşul karşılanmazsa, ihtilaflı tutarlar 4ange.me Exchange hizmetine gider;

3.2.6. Çevrimiçi para transferi kurallarını düzenleyen yasalara uyun.
3.2.7. Trafiği artırmak için çeşitli sistemler kullanmayın.

3.3. Takas hizmeti 4ange.me şu haklara sahiptir:

3.3.1. Hizmeti yükseltmek veya sorunları düzeltmek için etkinlikleri geçici olarak askıya alın;

3.3.2. Yetkili makamlarla, yukarıdaki ödeme sistemlerinin idaresi veya Kullanıcının dolandırıcılık eylemleriyle ilgili şikayeti ile iletişime geçerken, durum netleşene kadar takas işlemini durdurun;

3.3.3. Takas işlemleri için kendi takdirinize bağlı olarak indirim ayarlayın;

3.3.4. Takas işlemi için ödenecek komisyon miktarını belirleyin;

3.3.5. Potansiyel bir Kullanıcıyı, eylemlerinin nedenlerini açıklamadan hizmetlerinde reddetmek;

3.3.6. Değişim bir hata ile tamamlandıysa, e-posta, cep telefonu, elektronik cüzdanın ekran görüntüsü kullanılarak değişim işleminin tamamlandığını doğrulayan Kullanıcıdan bilgi alın;

3.3.7. Kaba davranan, konu dışı sorular soran veya destek hizmetine gerekli bilgileri sağlamayan Kullanıcı ile iletişimi durdurun;

3.3.8. 5.4, 5.5 ve 5.6 maddelerine göre bir değişim işleminin yürütülmesini engelleyin. ve Yönetmelikler;

3.3.9. Gerekirse işlemi engelleyin ve parayı Kullanıcıya kimliği tespit edilene kadar iade etmeyin.
3.3.10. Madde 3.2.8 uyarınca yükümlülüklere uyulmaması durumunda, İdare bu maddeyi ihlal eden kullanıcıyı ve geçiş kaynağını / oluşturucuyu bloke etme hakkına sahiptir.

3.3.11. Müşterinin 4ange.me Exchange hizmetinin elektronik parasıyla veya elektronik para alışverişi için üçüncü taraf hizmetleriyle haksız bir şekilde zenginleştirilmesi durumunda, 4ange.me.com değişim sitesinin Yönetiminin yürütmeyi askıya alma hakkı vardır. nedenler ve tüm koşullar açıklığa kavuşturuluncaya kadar başvuru ve ayrıca 4ange.me Exchange hizmeti veya diğer değişim hizmetleri tarafından gerekçesiz olarak elde edilen fonların ve mülkiyet haklarının geri ödenmesi.

 

4. Sağlanan hizmetler

4.1. Takas hizmeti 4ange.me, listesi web sitesinde verilen bankacılık kurumlarını kullanan Bitcoin, Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money ve diğer ödeme sistemlerinin elektronik parasının değişimini gerçekleştirir;

4.2. Takas hizmeti 4ange.me, Kullanıcının takas sürecinde kullanılan fonlara sahip olduğunun yasallığını doğrulamaya yetkili değildir.

 

 

5. Elektronik para değişimine ilişkin düzenlemeler

5.1. İşlemin uygulanması, Kullanıcıdan değişim amaçlı fonların alınmasından sonra başlar. Kullanıcı tarafından oluşturulan uygulamanın fonları 20 dakika içinde alınmazsa, uygulama 4ange.me değişim sitesinin güvenlik sistemi tarafından otomatik olarak silinir. Başvuru için belirtilen sürenin üzerinde ödeme alınması durumunda, başvuru, Kullanıcıdan para alındığı andaki cari oran üzerinden işleme alınacaktır.

5.2. Kullanıcı tarafından belirtilen detaylara para transferinden sonra işlem tamamlanmış sayılır.

5.3. Kullanıcı önceden başlatılmış bir işlemi iptal edemez veya değişim için sağlanan parayı iade edemez.

5.4. Kullanıcıdan, miktarı işlem tamamlanırken belirtilen miktardan farklı bir miktar alınırsa, 4ange.me Exchange hizmeti değişimi askıya alabilir ve Kullanıcının 3.2.5 maddesine dayanarak talebinden sonra ödeme işlemin başlangıcında geçerli olan oranda fiilen alınan miktar.

5.5. Kullanıcı geçersiz veya engellenmiş ayrıntıları belirtirse, değişim işlemi sonlandırılır. Para, Madde 3.2.5 uyarınca talebine bağlı olarak Kullanıcının hesabına iade edilir. Aynı zamanda, onlardan takas için bir komisyon ve işlem tutarının yüzde ikilik bir ceza kesilir.

5.6. Kullanıcı ödemeye ilişkin notları değiştirmişse veya faturayı dışarıdan bir hesaptan ödemişse, böyle bir işlem engellenebilir. Bu durumda iade, Kullanıcının talebinden sonra 3.2.5 numaralı fıkra eksi komisyon ve ödeme tutarının yüzde biri temelinde yapılır.

5.7. Müşterinin bitcoin kripto para birimini alması durumunda, işlemin onayının (fonların kredilendirilmesi) zamanlaması Bitcoin sisteminin kendisine bağlıdır. Bu işlem, Bitcoin ağındaki tıkanıklığa bağlı olarak 15 dakikadan birkaç güne kadar sürebilir. Değişim hizmeti, Bitcoin ağındaki işlemlerin ve onayların hızından sorumlu değildir.

 

6. Tarafların garantileri ve sorumlulukları


6.1. 4ange.me değişim hizmeti, hizmetin Kullanıcı tarafından kötüye kullanılması ve ayrıca dijital para alışverişi için standart başvuru formunun belirli noktalarının doldurulması sürecinde yaptığı hatalardan maddi ve manevi sorumluluk taşımaz. Para yanlış hesaba aktarılsa bile, işlem iptal edilmeyecek veya iade edilmeyecektir.

6.2. Değiştirme hizmeti 4ange.me, ekipmanın bir bütün olarak veya tek tek unsurlarının Kullanıcı tarafından kullanılamamasından kaynaklanan hasar veya kayıplardan sorumlu değildir.

6.3. Takas hizmeti 4ange.me, ödemede hatalara veya gecikmelere neden olan bankaların ve ödeme sistemlerinin eylemlerinden sorumlu değildir.

6.4. Takas hizmeti 4ange.me, Kullanıcının tarifeler, operasyonların karlılığı ve diğer sübjektif konularla ilgili yanlış fikirlerinden kaynaklanan, Kullanıcının maruz kaldığı maliyetlerden, kayıplardan veya kar kayıplarından sorumlu değildir.

6.5. 4ange.me değişim hizmeti, elektronik transferler veya ödemelerdeki hatalar veya gecikmelerden kaynaklanan masraflardan sorumlu değildir;

6.6. Kullanıcı, takas işlemlerinde yer alan fonları kullanmak için hak sahibi olduğunu veya yasal dayanağı olduğunu onaylar.

6.7. Kullanıcı, ortaya çıkması dolaylı olarak veya doğrudan Kullanıcı tarafından hizmetin yeteneklerinin kullanılmasıyla ilgili olan zararları üçüncü şahıslara tazmin etmeyi kabul eder.

 

7. Bilgi değişikliği

7.1. 4ange.me Exchange hizmetinin yönetimi, herhangi bir zamanda bu Sözleşmeye ek veya değişiklik yapabilir. Bu durumda, tüm değişiklikler web kaynağında yayınlandıktan sonra uygulanır.

 

8. Mücbir sebep

8.1. Taraflar, mücbir sebep durumlarının ortaya çıkması halinde, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeme veya geciktirme yükümlülüğünden muaftır. Bunlar şunları içerir: doğal afetler, hükümet eylemleri, savaş, yangın, patlama, terörist saldırı, sel, isyan, hacker saldırıları, kitlesel sivil karışıklıklar. Ayrıca, güç kaynağı, İnternet erişimi, iletişim hizmetleri veya diğer sistem ve ağlarda işin olmaması veya başarısızlığı da buna dahildir.

 

9. Takas işlemlerinin yürütülmesi için zorunlu koşullar

9.1. 4ange.me Exchange hizmetini yasa dışı veya hileli işlemler için kullanmak yasaktır. Kullanıcı, kaynağı şüpheli olan herhangi bir fon değişimi girişiminde, takas işleminin gerçekleştirildiği ülkenin yasalarına göre cezalandırılacağını kabul eder.

9.2. 4ange.me değişim hizmeti, yasadışı oldukları usulüne uygun olarak kanıtlanırsa, yetkili makamlara, ilgili ödeme sisteminin idaresine ve mağdurlara taleplerine göre yasa dışı ödemeler hakkında bilgi aktarma hakkına sahiptir.

9.3. Değişimin koşulu, Kullanıcı tarafından kendisine ait elektronik cüzdandan dijital karakterlerin çekilmesidir. Bu durumda, 4ange.me Exchange hizmeti bunların kaynağını doğrulama yetkisine sahip olmadığından, Kullanıcı, paranın alındığı kaynakların yasallığından şahsen sorumludur.

9.4. Banka havalesi yapmak için, ilgili ödeme sisteminin İnternet bankacılığını kullanmanız gerekir. Başvuru bir bankacılık kurumunun operatörü veya ATM aracılığıyla yapılmışsa, para 24 saat içinde Kullanıcıya iade edilir. Transfer bir Sberbank kartına yapıldıysa, sipariş tutarının yüzde biri Kullanıcıdan tahsil edilir. Para, yalnızca havaleyi gönderenin kimliğini belirlemek için bir güvenlik kontrolü yapıldıktan sonra iade edilecektir. Çeki geçmek için Kullanıcının pasaportunun ve ödemenin gönderildiği banka kartının fotoğrafını çekmesi ve bunları Exchange hizmeti 4ange.me postasına göndermesi gerekir.

9.5. Takas hizmeti 4ange.me, Kullanıcı adına üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen işlemlerden sorumlu değildir.

9.6. Kullanıcı, "DEVAM ET" düğmesine tıklayarak, bu Sözleşmenin tüm koşullarını kayıtsız şartsız kabul ettiğini onaylar.