Değiştirmek USD Coin ERC20 USDC için UZCARD UZS

  • Döviz takas yönünü seçiniz
  • Hesap bilgilerin girişi
  • Döviz takas işlemi yapılıyor
  • Döviz takas işleminin tamamlanması
USDC
Verilecek miktarı giriniz
USD Coin ERC20
UZS
Verilecek miktarı giriniz
UZCARD
Kurdan: xxx