Обменя e-Voucher USD на Ripple XRP

  • Избор на посока на обмяната
  • Въвеждане на данни
  • Извършване на превод
  • Завършване на обмяната
USD
Въведете даваната сума
e-Voucher
XRP
Въведете даваната сума
Ripple
По курса: xxx